Vol. 26, No. 4 (Law)

Pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình của các nước trên thế giới

Thông qua bài viết này tác giả mong muốn cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan về hệ thống pháp luật một số nước điển hình trên thế giới về khai thác và sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình như Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Anh, Nam Phi, Australia. Đây đều là những quốc gia đạt nhiều thành tựu đáng kể trong khai thác sử dụng khoảng không vũ trụ, đồng thời là những quốc gia đi tiên phong trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật vũ trụ. Việc nghiên cứu pháp luật vũ trụ của những quốc gia này sẽ cung cấp cho Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để hoàn thiện hệ thống pháp luật vũ trụ quốc gia..

Nguyễn Bá Diến

  Từ khóa: