Tin tức

tintuc

Lợi ích nhóm và vấn đề nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay

Hoàng Văn Luân

Tóm tắt: Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam cũng như những tạp chí khoa học với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Hạn chế về mặt thể chế và hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động của nhóm lợi ích ở Việt ...

Xem chi tiết

Kết quả thực nghiệm tác động biện pháp tăng cường động cơ giảng dạy ở giảng viên đại học

Nguyễn Văn Lượt

Tóm tắt: Tác giả bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho giảng viên đại học. Trong đó, đã tiến hành thực nghiệm tác động biện pháp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng ...

Xem chi tiết

Vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống chính trị Việt Nam 1925-1945

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tóm tắt: Trong giai đoạn 1925-1945, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng, đặc biệt là dòng báo cách mạng, dòng báo chí gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ...

Xem chi tiết